Environmental policy extended / udvidet kvalitetspolitik / udvidet miljøpolitik / Job & karriere

Ropox A/S streeft continu naar verbetering van het milieu. Onze medewerkers krijgen de nodige informatie en training op het gebied van milieukwesties. Hierdoor wordt het milieu voortdurend verbeterd ten opzichte van DS/EN ISO14001:2015.

Om ons milieubeleid te kunnen implementeren, streven wij naar het volgende:

• Het integreren van milieuoverwegingen in het dagelijks werk en het voortdurend zoeken naar verbeteringen op dit gebied.

• Actief betrokken zijn bij de milieuproblemen van de industrie en voldoen aan toekomstige milieueisen door voortdurende verbeteringen in ons bedrijf.

• Werkwijzen en procedures ontwikkelen binnen de gegeven economische reikwijdte en met betrekking tot het milieu.

• Toezicht houden op en rekening houden met milieuaspecten die verband houden met alle activiteiten, zoals planning, ontwikkeling, inkoop van producten en diensten en verkoop en productie.

• Voldoen aan wetten, voorschriften en andere milieuregelgeving in ons gebied.

• De medewerkers van ons bedrijf opleiden en informeren over de voor hun geldende milieuaspecten.

• Onze klanten, leveranciers en werknemers informeren over onze invloed op het milieu en ons werk.

• Aandacht hebben voor de mening van overheden, medewerkers en klanten over het milieu en alle vragen over onze milieuwerkzaamheden op een serieuze manier behandelen.

NAVIGATIE